TARİHÇE

“Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.”

Mustafa Kemal Atatürk

(1881 – 1938)

Nur Apartmanı - Şanlıurfa (1970)

1930’lara kadar uzanan Saçaklıoğlu aile işletmesi, Vahdettin Saçaklıoğlu (1914-2002) ve Ayşe Saçaklıoğlu (1925-2002) tarafından kurulmuştur.

Şirket, küçük bir perakendeci ve tarım üreticisi olarak faaliyete başlamıştır.

1955’te Hüseyin Saçaklıoğlu (1945-1996) daha sonra İbrahim Halil Saçaklıoğlu işletme bünyesine katılmıştır. Şirketin en büyük kalkınma süreci Ömer Saçaklıoğlu (1958-2020) döneminde gerçekleşmiştir.

Geçmişten bu yana aile şirketleri inşaat, akaryakıt, enerji, gıda, tekstil, eğitim, AVM işletmeciliği ve otelcilik dahil olmak üzere 8 farklı sektörde faaliyet göstermiştir.

Şirket ana iş faaliyeti olan inşaat ve gayrimenkul sektöründeki ilk projesini 1970 yılında Şanlıurfa şehrinde inşa etmiştir. Zaman içinde lüks konut projeleri, ofis merkezleri, otel ve alışveriş merkezleri alanlarında toplamda 5 milyon m2 ve 100’ün üzerinde projeyi hayata geçirmiştir.

Saçaklıoğlu ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Mehmet V. Saçaklıoğlu, çok erken yaşlarda aile şirketlerinin tamamında, en alt seviyeden başlayarak çeşitli kademelerde görevler üstlenerek yöneticilik seviyesine yükselmiştir.

Misyonu Türkiye ve yurtdışında en yüksek standartlarda inşaat ve gayrimenkul projelerini geliştirme amaçlı kurulan “Bosphorus Development” şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

”Bosphorus Development” şirketi’nin hedefi, Saçaklıoğlu ailesinin 1970 yıllarından günümüze kadar süre gelen inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki tecrübelerini günümüze aktararak, kurumsal şirket yönetim ilkelerine uygun, uzmanlık alanında dünyanın en önemli mimar ve mühendisleri ile çalışarak doğaya uyumlu projeleri hayata geçirmektir.


“Geçmişten günümüze kadar korumuş olduğumuz itibarımız sahip olduğumuz en önemli değerimizdir, bu değeri korumak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük hedefimizdir”.

Mehmet V. Saçaklıoğlu

KURUCU & YÖNETİM KURULU BAŞKANI